Warszawa, 06.06.2002.

 

 

 

 

Oświadczenie Stowarzyszenia Patriotycznego “Wola-Bemowo”

w sprawie

tak zwanego Ruchu Obrony Godności Narodu

 

 

W związku z próbami używania nazwy naszego Stowarzyszenia dla firmowania poczynań grupy ludzi określających siebie jako “Ruch Obrony Godności Narodu”, oświadczamy, że:

·  “Ruch” taki nie istnieje. Nie ma żadnych podstaw prawnych dla jego działalności - nie był powołany na zebraniu publicznym oraz nie figuruje w sądowym rejestrze stowarzyszeń.

·  Na spotkaniu publicznym w dniu 07.04.2001 r. zorganizowanym przez Stronnictwo Narodowe na wniosek organizatorów uczestnicy spotkania powołali Komitet Obrony Godności Narodu Polskiego, którego ideę poparło nasze Stowarzyszenie. Zebrani spontanicznie zgłaszali swój akces do Komitetu, wpłacali pieniądze na jego działalność oraz wpisywali się na listę członków. Inicjatorzy obiecywali im, że w ciągu najbliższych dni zostanie zwołane walne zebranie członków, na którym dokonany zostanie wybór władz Komitetu. Do dzisiaj nikt z zapisanych nie otrzymał żadnego zawiadomienia, nie było żadnego zebrania i rozliczenia się z publicznie zebranych pieniędzy.

·  Organizatorem Komitetu miało być Stronnictwo Narodowe. Tymczasem zaraz po wymienionym spotkaniu publicznym 07.04.2001 r. wycofało ono swoje poparcie dla Komitetu.

·  Kilka osób ze Stronnictwa Narodowego zawłaszczyło sobie listę członków Komitetu oraz zebrane pieniądze publiczne. Posługując się samowolnie zmienioną nazwą, zaczęło występować jako “Ruch Obrony Godności Narodu”. Grupa ta próbuje stworzyć wrażenie, że jest organizacją masową, otwartą i prowadzącą szeroko rozwiniętą działalność. W rzeczywistości nie zorganizowała żadnego spotkania i nie prowadzi naboru członków. W dodatku wciąż powołuje się na poparcie Stowarzyszenia Patriotycznego “Wola-Bemowo”. udzielone Komitetowi.

·  Wobec rozgoryczenia ludzi, którzy zaufali inicjatorom i zostali tak skandalicznie zlekceważeni, Stowarzyszenie nasze uchwałą z dnia 10.08.2001 r. wstrzymało poparcie dla Komitetu. Czujemy się oszukani tak samo, jak wszyscy uczestnicy spotkania publicznego w dniu 07.04.2001 r.

·  Oczywiście nigdy nie udzielaliśmy żadnego poparcia uzurpatorom, jakim jest tzw. Ruch Obrony Godności Narodu. Nie mamy z nim nic wspólnego. Dlatego prosimy o nie łączenie nazwy naszego Stowarzyszenia z wyżej wymienionym tworem.