Warszawa, dn. 26.02.2001 r.

 

 

 

 

                                                                                              Sejmowa Komisja Kultury

                                                                                              i Środków Przekazu

                                                                                              ul. Wiejska 4/6

                                                                                              Warszawa

 

            Stowarzyszenie Patriotyczne „Wola - Bemowo” wyraża głębokie oburzenie antypolską działalnością p. Andy Rottenberg, na terenie Galerii „Zachęta”.

Pod kierownictwem tej osoby galeria nie służy polskiej kulturze i dziedzictwu narodowemu. Placówka ta utrzymywana z podatków Polaków powinna promować polską kulturę, której dorobek jest ogromy. Niestety tak się nie dzieje. Szczególne oburzenie wywołują dwie ekspozycje - „Naziści”, mająca na celu wmówienie opinii publicznej w kraju i za granicą , że naziści to także Polacy, oraz podobizna Ojca Świętego przygniecionego meteorytem, symbolizująca upadek chrześcijaństwa. To skandal i kpiny z Narodu Polskiego, który w 95 % jest katolicki. Powyższy incydent nie jest odosobniony. Od dawna w prasie, radio, telewizji  trwa ofensywa przeciw patriotyzmowi i katolicyzmowi. Młodzieży tłumaczy się, że patriotyzm to balast, przeszkadzający w „ otwarciu się na Europę”.

Takie działania, zwłaszcza  w sferze kultury gwałcą art.6 rozdz. I Konstytucji RP, który mówi, iż kultura jest źródłem tożsamości Narodu Polskiego, jego trwania i rozwoju.

Ekspozycje wystawiane w Galerii „Zachęta” są świadomą prowokacją wobec wartości narodowych i religijnych. Centralne placówki kultury narodowej, takie jak: Teatr Narodowy, Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki i Galeria „Zachęta” są powołane do kultywowania kultury narodowej oraz podstawowych kryteriów cywilizacji łacińskiej. Dlatego uważamy, że P. Anda Rottenberg działająca na szkodę Polski Polaków powinna natychmiast zostać zwolniona z funkcji dyrektora Galerii „Zachęta”. Oburzający jest fakt, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego do chwili obecnej tego nie uczynił.

 Na ogromne słowa uznania zasługują działania posłów: Pani Haliny Nowina - Konopka oraz Pana Witolda Tomczaka, którzy prawidłowo zareagowali usuwając jedną z „ekspozycji”. To wzór postawy posła, świadczący o patriotyźmie i wysokiej etyce. W/w posłowie należą do tej grupy posłów, która nie zdradziła Polski ani swoich wyborców, za co dziękujemy im z całego serca. Nazywanie ich antysemitami świadczy o niesamowitej ignorancji. /patrz. Encyklopedia PWN, hasło: Antysemityzm/, dlatego oczekujemy przeproszenia w/w posłów.

   Mamy nadzieję, że  wyrażona przez nas opinia znajdzie potwierdzenie w zdecydowanych, konkretnych decyzjach i działaniach, przywracających polskiej kulturze narodowej godne oblicze.

 

Do wiadomości:

1. Koło Poselskie „Porozumienie Polskie”.

2. Radio „Maryja”

2. „ Nasz Dziennik”

3. „Myśl Polska”

Warszawa, dn. 26.02.2001 r.

 

 

 

                                                                                              Sejmowa Komisja

                                                                                              Etyki Poselskiej

                                                                                              ul. Wiejska 4/6

                                                                                              Warszawa

 

            Stowarzyszenie Patriotyczne „Wola - Bemowo” wyraża głębokie oburzenie antypolską działalnością p. Andy Rottenberg, na terenie Galerii „Zachęta”.

Pod kierownictwem tej osoby galeria nie służy polskiej kulturze i dziedzictwu narodowemu. Placówka ta utrzymywana z podatków Polaków powinna promować polską kulturę, której dorobek jest ogromy. Niestety tak się nie dzieje. Szczególne oburzenie wywołują dwie ekspozycje - „Naziści”, mająca na celu wmówienie opinii publicznej w kraju i za granicą , że naziści to także Polacy, oraz podobizna Ojca Świętego przygniecionego meteorytem, symbolizująca upadek chrześcijaństwa. To skandal i kpiny z Narodu Polskiego, który w 95 % jest katolicki. Powyższy incydent nie jest odosobniony. Od dawna w prasie, radio, telewizji  trwa ofensywa przeciw patriotyzmowi i katolicyzmowi. Młodzieży tłumaczy się, że patriotyzm to balast, przeszkadzający w „ otwarciu się na Europę”.

Takie działania, zwłaszcza  w sferze kultury gwałcą art.6 rozdz. I Konstytucji RP, który mówi, iż kultura jest źródłem tożsamości Narodu Polskiego, jego trwania i rozwoju.

Ekspozycje wystawiane w Galerii „Zachęta” są świadomą prowokacją wobec wartości narodowych i religijnych. Centralne placówki kultury narodowej, takie jak: Teatr Narodowy, Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki i Galeria „Zachęta” są powołane do kultywowania kultury narodowej oraz podstawowych kryteriów cywilizacji łacińskiej. Dlatego uważamy, że P. Anda Rottenberg działająca na szkodę Polski Polaków powinna natychmiast zostać zwolniona z funkcji dyrektora Galerii „Zachęta”. Oburzający jest fakt, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego do chwili obecnej tego nie uczynił.

 Na ogromne słowa uznania zasługują działania posłów: Pani Haliny Nowina - Konopka oraz Pana Witolda Tomczaka, którzy prawidłowo zareagowali usuwając jedną z „ekspozycji”. To wzór postawy posła, świadczący o patriotyźmie i wysokiej etyce. W/w posłowie należą do tej grupy posłów, która nie zdradziła Polski ani swoich wyborców, za co dziękujemy im z całego serca. Nazywanie ich antysemitami świadczy o niesamowitej ignorancji. /patrz. Encyklopedia PWN, hasło: Antysemityzm/, dlatego oczekujemy przeproszenia w/w posłów.

   Mamy nadzieję, że  wyrażona przez nas opinia znajdzie potwierdzenie w zdecydowanych, konkretnych decyzjach i działaniach, przywracających polskiej kulturze narodowej godne oblicze.

Do wiadomości:

1. Koło Poselskie „Porozumienie Polskie”.

2. Radio „Maryja”

2. „ Nasz Dziennik”

3. „Myśl Polska”