Warszawa, 15.12.2000 r.

 

 

                                                        Przewodniczący Krajowej Rady

                                                        Radiofonii i Telewizji

                                                        Pan Juliusz Braun

                                                        w /m

 

 

                   Stowarzyszenie Patriotyczne „Wola - Bemowo” w Warszawie domaga się natychmiastowego przyznania koncesji gwarantujących normalną działalność rozgłośni Radia „Maryja” na terenie całej Polski.

         Pragniemy podkreślić, że powyższa decyzja nie jest  żadną łaską, ale ustawową powinnością urzędów centralnych wobec Narodu, który jest podatnikiem abonamentu. Ponadto Radio „Maryja” utrzymywane jest z dobrowolnych składek radiosłuchaczy.

         Uważamy, iż działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zmierzające do zaprzestania działalności Radia „Maryja”, przypominają czasy dyktatury komunistycznej , a nie wolnej i niepodległej Polski.

                                                                           Z poważaniem

 

                                                        Przewodniczący Stowarzyszenia

 

                                                                                                                             Andrzej Załuska

Do wiadomości:

1. Radio „Maryja”

2. Nasz „Dziennik”