UCHWAŁA
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Patriotycznego “Wola-Bemowo”
w sprawie warunków udzielenia poparcia kandydatowi na Prezydenta RP, z dnia 6 kwietnia 2000 r.

        Członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego “Wola-Bemowo” zobowiązują każdego kandydata na Prezydenta, który chciałby uzyskać nasze poparcie, do spełnienia następujących warunków wstępnych /za uchwaloną publicznie rezolucją z dnia 29 stycznia 2000 r. na spotkaniu publicznym z drem Andrzejem Leszkiem Szcześniakiem nt. “Rządy Światowe – dwa oblicza globalizmu”/:

1.Konfiskaty zagrabionego Narodowi Polskiemu mienia i uwłaszczenia nim Narodu Polskiego.

2.Dokonania zasadniczej reorganizacji zarządzania Państwem, polegającej głównie na:
        - likwidacji całkowitej Sejmu /z pozostawieniem Senatu/, jako raka na polskim organiźmie państwowym, z przestrogą dla potomnych, aby więcej tak beznadziejnego “ciała” nie powoływali,
        - powołanie innego ciała wybieranego, ale działającego społecznie,
        - którego zadaniem będzie przeprowadzanie wyborów, aby nie robiła tego strona w sprawie /rząd/, oraz przeprowadzanie cyklicznych kontroli wszystkich stanowisk wybieralnych / czyli tzw. sondaży popularności/ ,a także usuwanie osób, które sprzeniewierzyły się swoim wyborcom / w tym także Prezydenta/,

        - przyjęcie na siebie obowiązku wydawania dekretów z mocą ustawy, które w sprawach porządkowych zweryfikuje Senat, a w sprawach strategicznych ogólnonarodowe referendum. W/w referendum powinno też rozstrzygać ewentualne spory Prezydenta z Senatem.

3.Złożenia, jeszcze jako kandydat, przysięgi wierności przed Narodem, a nie skorumpowanym Sejmem, oraz publicznego zobowiązania się do opuszczenia stanowiska w razie niewypełnienia zadań strategicznych prezydentury.

Poprzednia stronaPełny ekran