Warszawa,dnia 5 maja 1999r.

Ambasada Jugosławii
w miejscu

OŚWIADCZENIE

        My, członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego “Wola - Bemowo” z Warszawy stanowczo protestujemy przeciw agresji wojsk NATO na suwerenny kraj, jakim jest Jugosławia. NATO atakując kraj, który nie stwarzał zagrożenia dla żadnego z członków paktu, przekreślił zasadę niepodległości i suwerenności państw i narodów. Atak NATO na bratnią nam Jugosławię i historycznie serbskie Kosowo od początku budził nasz zdecydowany sprzeciw.
        Doskonale wiemy, że nie jest to wojna o pokój ani o prawa człowieka. Przecież prawa te są bezkarnie gwałcone przez tureckie wojska NATO, które masowo zabijają tysiące Kurdów. Celem agresji NATO jest zmuszenie Jugosławi do podporządkowania jej dyktatowi światowego globalizmu.
        Bohatersko broniąc swojej integralnosci Serbia walczy także w naszym interesie.
        Niestety, władza w Polsce nie ujawnia całej prawdy o NATO. Nie przeprowadzając referendum, wyrażającego wolę narodu, decyzja władzy o integracji z NATO jest bezprawna, niedemokratyczna i gwałcąca prawa człowieka, a bezpośredni udział Polski i polskich żołnierzy po stronie agresora w tym konflikcie jest niewybaczalny. Nasze środki przekazu od początku tendencyjnie przedstawiają kosowski konflikt, obarczając winą wyłącznie Serbów, pomijąjąc zbrodnie albańskie. Jednak Polacy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z celów, jakie przyświecają NATO w tym konflikcie, a także z zagrożeń jakie niesie dla nas związek z tym paktem.
        Kategorycznie potępiając tę agresję uważamy, iż tylko bezpośredni dialog narodów bałkańskich daje szanse uregulowania konfliktu.
        Wyrażamy wielki szacunek i podziw dla bohaterskiej, pełnej patriotyzmu postawy Narodu Serbskiego oraz nadzieję, iż agresorzy będą zmuszeni odbudować zniszczoną przez siebie Jugosławię. Solidaryzując się w pełni z Narodem Serbskim głęboko wierz ymy w Wasze zwycięstwo, które będzie także zwycięstwem naszym.

Poprzednia stronaPełny ekran