Warszawa, 29 kwietnia 1999 r.

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

        My, członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego “Wola-Bemowo” w Warszawie, popieramy ogólną ideę programu Ogólnopolskiej Konferencji Ugrupowań Narodowo-Ludowo-Katolickich oraz Stowarzyszenia “Nie dla Unii Europejskiej” i w miarę swoich możliwości będziemy im udzielać pomocy bądź też współdziałać w zainicjowanych przedsięwzięciach.

        Jednakże w chwili obecnej, kiedy nie znamy systemu organizacyjnego Konferencji, nie oferujemy wejścia w struktury, a udział nasz ograniczymy do roli obserwatora. Szczególnie interesuje nas sposób sprawdzania reprezentatywności wybieranych władz organizacji oraz sposób szybkiego ich usunięcia w razie sprzeniewierzenia się wyborcom.

        Do sprawy fuzji będziemy mogli ewentualnie wrócić, jeżeli Wasza Organizacja przyjmie wewnętrzny system organizacyjny nie gorszy od naszego.

        Ideę naszego systemu określa Ordynacja wyborcza władz Stowarzyszenia /dotychczas prowizoryczna, ale skuteczna/, zatwierdzona przez Walne Zebranie w dniu 5 września 1996 roku /jeszcze w ramach Ruchu Odbudowy Polski, który opuściliśmy decyzją tegoż Walnego Zebrania/, który przedstawiamy w ,uzałączeniu.

        Chcemy walczyć o reprezentatywność parlamentu /m.in. o system wyborów większościowych oraz odwoływalność wszelkich władz “o każdej porze dnia i nocy”/ i nie chcemy własnym statutem zaprzeczać własnej idei.

        Mamy nadzieję, że będziemy dobrze zrozumiani i wkrótce Wasza grupa inicjatywna nakreśli godny naszego Narodu system organizacyjny. O dalsze losy ugrupowania będziemy zupełnie spokojni, a Polacy będą realizowali swoje cele narodowe za pomocą dużych, reprezentatywnych, formacji.

Poprzednia stronaPełny ekran