STANOWISKO OGNIWA WARSZAWA WOLA - BEMOWO
potępiające politykę władz Ruchu Odbudowy Polski podczas parlamentarnej kampanii wyborczej.

        My,członkowie Ruchu Odbudowy Polski Ogniwa Warszawa Wola - Bemowo na zebraniu w dniu 23.10.97r.,po przeanalizowaniu polityki naczelnych władz Ruchu stwierdzamy co następuje:
        Jan Olszewski i Zarząd Główny odpowiedzialni są za zniszczenie wielkiego polskiego Ruchu Niepodległościowego jakim był Ruch Odbudowy Polski,w którym Naród Polski pokładał wielkie nadzieje.

Uzasadnienie.
        1.Kierując Ruchem Niepodległościowym zwalczali osoby i środowiska reprezentujące opcję niepodległościową,np:Wojciech Ziembiński,Zygmunt Wrzodak.
        2.Tolerowali dywersyjną działalność sekretarza Zarządu Głównego - Wojciecha Włodarczyka (nikogo nie reprezentującego),który zawieszał legalnie wybrane Zarządy Okręgów,co doprowadziło do rozbicia większości struktur ROP-u w kraju.
        3.Tolerowali tworzenie dywersyjnych ogniw na terenach "zagospodarowanych" np.W-wa Pyry,Marymont,Bemowo II i wielu innych przez Antoniego Macierewicza,który od dłuższego czasu próbował podstępem zdobyć władzę w ROP-ie,a ogniwa te miały stanowić jego zaplecze polityczne.
        4.Przewodniczący Ruchu Jan Olszewski oraz Zarząd Główny,aby uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny nie dopuścili do zorganizowania Kongresu Ruchu,choć zobowiązywała ich do tego uchwała podjęta na Kongresie Założycielskim.
        5.Jan Olszewski oraz Zarząd Główny doprowadzili do oderwania się władz Ruchu od "dołów "partii,o czym świadczy lekceważący stosunek do struktur terenowych,w tym brak jakichkolwiek odpowiedzi na korespondencję z ogniw.
        6.Doprowdzili oni także do sromotnej klęski w wyborach parlamentarnych,gdyż m.in.
        - Zarządzono zbieranie podpisów in blanco na listy kandydatów do Sejmu (skandal bez precedensu w skali Swiatowej).
        - Ujawnione po rejestracji listy kandydatów na posłów i senatorów nie były konsultowane z Zarządami Okręgów,tylko stworzono je w sposób dyktatorski.Na liście ROP-u znalazł się m.in.Jarosław Kaczyński oraz osoby w stosunku do których uchwalono votum nieufności np.Zdzisław Bradel,Tomasz Markowski,Jacek Pająk.
        Zabrakło natomiast takich osób jak Wojciech Ziembiński.
        - Z premedytacją wykreślono wszystkich kandydatów ogniwa W-wa Wola - Bemowo,liczącego 130 osób i reprezentującego nurt narodowo - niepodlełościowy.

        W naszym przekonaniu działania te prowadzono świadomie i celowo ,wobec czego traktujemy je jako akt zdrady;dlatego uważamy,iż osoby ,które się tego dopuściły winne natychmiast opuścić szeregi ROP-u.
        Odpowiednie dowody w tej sprawie przedstawimy na najbliższym Kongresie ROP-u.

        Ponadto członkowie Ogniwa zobowiązują Zarząd Ogniwa do nawiązywania kontaktów poziomych z innymi środowiskami nurtu niepodległościowego.

Członkowie Ogniwa.

Poprzednia stronaPełny ekran