Przewodniczący
Ruchu Odbudowy Polski
Pan Jan Olszewski

        Powiadamiamy,że w Okręgu Warszawskim powstało Porozumienie Ogniw ROP reprezentujące ok.600 członków, otwarte na współpracę z innymi ogniwami i Okręgami
mające na celu:
        1.Skuteczne przeprowadzenie kampanii wyborczej Ruchu Odbudowy Polski w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
        2.Niedopuszczenie ,aby na listach wyborczych a także w sztabach wyborczych znalazły się osoby,które dotychczas nie wykazały się zaangażowaniem zarówno w czasie kampanii prezydenckiej Jana Olszewskiego jak i w dotychczasowej działalności Ruchu.

        Dla osiągnięcia zamierzonych celów uważamy za konieczne:
        1.Szersze konsultowanie obsady najwyższych funkcji w krajowym Komitecie i Sztabie Wyborczym.
        2.Odwołanie Zdzisława Bradla z funkcji szefa Sztabu Wyborczego Okręgu Województwa Warszawskiego ROP oraz całkowite skreślenie go z listy kandydatów na posłów (Uchwała o votum nieufności z dnia 11.06.97r).
        3.Przerwanie destrukcyjnej działalności Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej wewnątrz Ruchu Odbudowy Polski.
        4.Anulowanie decyzji Zarządu Głównego o podziale Okręgu Warszawskiego na dwa okręgi: Warszawa i województwo a tym samym na dwa sztaby wyborcze.Proponujemy powołanie tylko jednego Sztabu Wyborczego obejmującego Warszawę i województwo.
        5.Zainicjowanie współpracy z Radiem Maryja ,Radiem Józef i Radiem Jutrzenka.

Pełnomocnicy porozumienia.
Irena Nowak Eleonora Smolarska
Janusz Skibiński
Janusz Suwiński
Jan Wysokiński
W-wa,dn.20 czerwca,1997r.

Poprzednia stronaPełny ekran