Uchwała

        My,przedstawiciele Zespołu Ogniw Okręgu Warszawskiego Ruchu Odbudowy Polski,zebrani w dniu 11 czerwca 1997r. dla omówienia sytuacji w naszym Okręgu,stwierdzamy co następuje:
        1.Brak jest jakiejkolwiek współpracy pomiędzy członkami Zarządu Okręgu,wybranymi na Zjeździe w Ursusie w dniu 11.05.96r. oraz dokooptowanym bez naszej zgody Tomaszem Markowskim.
        2.Część Zarządu dopuściła się nadużyć finansowych w gospodarowaniu naszymi finansami.
        3.Rejestrowano "konkurencyjne" Ogniwa na terenach już zagospodarowanych.
        4.Zarząd Okręgu nie prowadzi żadnej działalności pozytywnej:
            - Nie zorganizowano obchodów 3 Maja w Warszawie.
            - Nie zorganizowano żadnego udziału Okręgu w uroczystościach związanych z wizytą Papieża w Polsce.
            - Brak było koordynacji obsługi referendum konstytucyjnego,a sięgnięto nawet po środki sabotażu /np.konkurencyjne obsadzanie mężami zaufania obwodów wyborczych,które zostały już obsadzone./
            - Robiono farsę z protestów ROP-u m.in.przy trumnie z projektem konstytucji parlamentarnej,która przybyła z Katowic
        5.Sabotowane są prace samego Zarządu Okręgu przez niektórych członków tego Zarządu,m.in:
            - Do Zarządu Głównego wysłano pismo szkalujące przewodniczącą panią Wandę Sikorę oraz pisma-grożby pod adresem swoich wyborców do Ogniwa Wola- Bemowo.
            - Zablokowano próby poprawienia sytuacji poprzez poszerzenie składu Zarządu Okręgu o przewodniczących dużych ogniw

        Wobec zaistnienia takich faktów,które uniemożliwiaja całkowicie pracę Zarządu Okręgu i czynią bezsensowną nawet samą przynależnośc do Ruchu,uchwalamy votum nieufności wobec następujących członków Zarządu Okręgu:
        1.Zdzisława Bradla
        2.Witolda Jaźwińskiego
        3.Jacka Pająka
        4.Piotra Śmiałkowskiego
oraz
        5.Tomasza Markowskiego - dokooptowanego do Zarządu Okręgu i usuwamy ich jako naszych reprezentantów z Zarządu Okręgu bez udzielenia absolutorium.

        Powołujemy tymczasowy Zarząd Okręgu ,który upoważniamy do komisarycznego rozstrzygania sporów o przynależność Ogniw do naszej organizacjiw chwili obecnej,a najbliższy Zjazd Okręgu te decyzje zatwierdzi,odrzuci lub skoryguje. .

Poprzednia stronaPełny ekran