Ruch Odbudowy Polski
Zarząd Okręgu Warszawskiego
w/m

        W związku z podjętą przez Zarząd Okręgu Warszawskiego uchwałą o rejestracji ogniwa na Bemowie, Zarząd Ogniwa W-wa Wola - Bemowo uważa,że podjęta potajemnie uchwała jest aktem sabotażu przeciwko naszemu ogniwu,stanowi naruszenie integralności terytorialnej ogniwa i dlatego żądamy jej unieważnienia.
Osoby tworzące nowe ogniwo nigdy nie skontaktowały się z nami.Nasz niepokój budzi fakt,że w przeszłości były próby rozbijania Komitetu Wyborczego J.Olszewskiego,a następnie naszego ogniwa przez osoby związane prawdopodobnie z powyższą prowokacją.Zarząd Okręgu nie poinformował jakie terytorium przypada nowemu ogniwu i na jakich warunkach.
        W związku z powyższym Zarząd Ogniwa postanowił zwołać na dzień 20.03. o godz.18.30.walne zebranie ogniwa,na które prosi o przybycie Przewodniczącą Okręgu oraz członków Zarządu,w szczególności tych,którzy głosowali za uchwałą.
Chcemy poznać powody,dla których Zarząd podjął uchwałę nie konsultując się z nami.Wytłumaczenie się Zarządu Okręgu z podjętej decyzji uważamy za konieczne.
        W razie gdyby członkowie Zarządu nie mieli odwagi przybyć na zebranie ogniwa w dn.20.03. stosowne decyzje będą podjęte pod ich nieobecność.

 

Do wiadomości:
1.Przewodniczący R.O.P-u, J.Olszewski
2.Zarząd Główny R.O.P-u.

W-wa,dn.11.03.97r.

Poprzednia stronaPełny ekran