L

Za biuletynem Woli i Bemowa “Nasza Nadzieja” Nr 3 z 1997.01.30.:

UWŁASZCZENIE NARODU

W dniu 16.01.97. nasze Ogniwo gościło płk Jana Grudniewskiego z Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego.

Na wstępie prelegent nakreślił genezę powstania ruchu uwłaszczeniowego, jego idee i zarys rozwiązań programowych.

W lutym 1995r. Komisja Krajowa “Solidarności” ogłosiła konkurs na koncepcję uwłaszczenia. Z konkursu wycofano się,gdy okazało się, że żądano głównie opracowania ustaw uwłaszczeniowych, a to mogli przygotować tylko ludzie władzy. Idea utworzenia Ruchu Uwłaszczeniowego powstała po Referendum Uwłaszczeniowym w lutym 96r. Grupa uczestników ówczesnego konkursu podjęła się opracowania materiałów dotyczących wizji przyszłej Polski - programu uwłaszczenia i założeń Ruchu Uwłaszczeniowego o zasięgu ogólnopolskim. Z całego zespołu odłączyły się dwie osoby: Kazimierz Styrna ze Śląska i Jan Grudniewski z Warszawy, które podjęły się tego zadania.

Prelegent uważa, że ich koncepcja uwłaszczenia winna być przyjęta przez ROP, AW”S” oraz PSL, w programie wyborczym, gdyż oznacza wygrane wybory, a w następstwie możliwość utworzenia na tej bazie koalicji w przyszłym Sejmie. Ruch Uwłaszczeniowy przekształcił się w partię o nazwie Polski Ruch Uwłaszczeniowy. Celem P.R.U. jest dotarcie z ideą uwłaszczenia do społeczeństwa oraz przekonanie ROP-u, AWS-u oraz PSL-u do przyjęcia opracowanego programu. Podstawą jego jest prawo własności: Państwo zatrzymuje gałęzie strategiczne i społeczne, reszta winna stać się własnością prywatną. Na ten program oczywiście nie będą głosować komuniści i postkomuniści, gdyż oni już się uwłaszczyli, jak również liberałowie i unici, którzy sprzedawali nasz majątek narodowy za łapówki. Nie będą także głosować ci obywatele, którzy sprzedali się za wysokie pensje, dodatki,przywileje (np. wojskowi). Jest to program dla elektoratu narodowo-patriotycznego.

Najkorzystniejszy dla programu uwłaszczeniowego był rok 1992, gdyż majątek był policzony-na każdego obywatela wypadało 10 tys. dolarów. Obecnie, jak wiadomo, majątek ten został w dyżym stopniu rozgrabiony. Według programu P.R.U. w pierwszym rzędzie uwłaszczeniem powinny zostać objęte mieszkania i lokale rzemieślnicze. Robotnicy uwłaszczeni zostaną połową bezpłatnych akcji swojego zakładu pracy. Właściciele mieszkań otrzymają kwit hipoteczny, robotnicy będą mieli prawo do dywidendy. Przeprowadzenie uwłaszczenia przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju, a tym samym wpływa na stabilizację rządu. Przykład Czech i Słowenii świadczy o tym, że nie jest to utopia. Kraje te w bardzo szybkim czasie spłaciły długi. Estonia po przeprowadzeniu uwłaszczenia narodu wyzwoliła się spod dyktatu.

Na zakończenie prelegent przytoczył słowa duńskiego filozofa: ”Ludzie wielcy nie są wielcy- oni wydają się wielkimi, bo przed nimi klęczycie.”

Dalszą część spotkania wypełniły odpowiedzi na pytania. Na wątpliwości uczestników spotkania dotyczące możliwości stworzenia koalicji ROP-AW”S” i PSL ze względu na różnice programowe (ROP opowiada się za uwłaszczeniem także majątkiem beprawnie zawłaszczonym, a “Solidarność” bierze pod uwagę tylko tę część majątku, która została po rozgrabieniu, natomiast PSL bierze udział w przechwytywaniu majątku, prelegent stwierdził, że na wsi jest jednak elektorat nastawiony patriotycznie.

Uściślając przedstawione w prelekcji tezy stwierdził, że uwłaszczać należy nie tylko tym co zostało po rozgrabieniu, ale przede wszystkim należy odebrać to co zawłaszczono niezgodnie z prawem.

W założeniach programu - chłopów należy uwłaszczać ziemią tam gdzie ona jest, w innym wypadku przedsiębiorstwami pracującymi na rzecz rolnictwa. W miastach, w razie braku mieszkań można uwłaszczać akcjami przedsiębiorstw. Obawy dotyczące skutków uwłaszczenia, prywatyzacji i reprywatyzacji należy usmierzać wyjaśniając szczegółowo działania odpowiednich ustaw.

W zakończeniu prelegent podkreślił, że przedstawione założenia wymagają szczegółowego rozwinięcia na osobnym spotkaniu.

Poprzednia stronaPełny ekran