L

Za biuletynem Woli i Bemowa “Nasza Nadzieja” Nr 2 z 1996.12.12.:

Spotkanie z Posłem Bogdanem Pękiem

        Na wstępie Poseł Pęk stwierdził, że przemiany, które zachodzą w Polsce nie idą we właściwym kierunku i nie są do zaakceptowania. Żeby tę sytuację zmienić siły opozycyjne muszą zbudować wspólną platformę ideową i programową wokół najważniejszych spraw. Trzeba przy tym nauczyć się liczyć realistycznie głosy wyborców tak, aby w przyszłym parlamencie uzyskać odpowiednią większość.
        W ostatnim okresie pojawiła się możliwość stworzenia nowej koalicji R,O.P., P.S.L. i A.W. “Solidarność”, która w ocenie Posła Pęka miałaby szanse na przejęcie władzy po nowych wyborach. Między ugrupowaniami tymi istnieją niewielkie różnice programowe, natomiast pozostają do pokonania rozbieżności poglądów na temat oceny przeszłości i pewnych zasad ideologicznych. Zasadniczą sprawą dla dokonania przełomu politycznego jest to, by nowa koalicja posiadała większość 2/3 w parlamencie niezbędną dla odrzucenia ewentualnych wet prezydenta.
        Musimy zatem znaleźć klucz polityczny, intelektualny a także socjotechniczny do potencjalnych wyborców.
        Trzeba opracować katalog decydujących problemów, uszeregować je według hierarchii ważności i skoncentrować się nad nimi. Wg Posła Pęka wchodzą tu w grę w pierwszym rzędzie następujące sprawy :

        Krytykując poczynania obecnego i poprzednich rządów w zakresie prywatyzacji Poseł Pęk zwrócił uwagę na następujące aspekty tej sprawy:

  1. Oddajemy w sposób nie wymuszony zbyt dużo suwerenności gospodarczej w obce ręce, do czego walnie przyczyniły się również obecne rządy” Solidarnościowe” Mazowieckiego, Bieleckiego i Suchockiej.

  2. Dokonano sprzedaży dochodowego majątku produkcyjnego za cenę ok.1/10 jego wartości , co jest praktycznie grabieżą majątku narodowego.

  3. Stworzono program tzw. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, którego podstawowe dane są piramidalnym kłamstwem historycznym i oddano zarząd tymi Funduszami w ręce obcego kapitału, który osiągając olbrzymie profity nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki zarządzania.

        Wg Posła Pęka przebieg procesu prywatyzacji sugeruje, że decyzje naszych władz nie są podejmowane w pełni suwerennie, a zasadnicza koncepcja zrodziła się poza granicami Państwa Polskiego.
        Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest w stanie w aktualnej sytuacji przeciwstawić się wyżej wymienionym praktykom, zważywszy, że SLD współdziała na tym polu bardzo zgodnie z Unią Wolności, osłaniając wzajemnie swoje nieuczciwości. Ponadto, trzeba brać pod uwagę, że od momentu powstania koalicji nastąpiło bardzo poważne przesunięcie równowagi w układzie koalicyjnym. Doszło do zmiany na rzecz SLD na stanowisku premiera i prezydentem został wybrany A. Kwaśniewski. Udział PSL w kreowaniu polityki państwa systematycznie maleje.
        W tej sytuacji trzeba znaleźć drogi dotarcia do wielkich mas polskiego społeczeństwa . Trzeba zebrać rozproszone polskie elity, które narzekają, ale nie są w stanie artykułować jasnych programów. Trzeba występować otwarcie przeciwko tym, którzy zawłaszczają sobie prawo występowania w imieniu całego narodu, a zwłaszcza w imieniu jego elit.
        Jeśli polskie, narodowe elity polityczne, te myślące racjonalnie, nauczone smutnymi doświadczeniami, nie zaprzestaną swarów i kłótni, to zostaniemy ograni jak dzieci, w majestacie prawa i pośrednio za zgodą narodu-zakończył Poseł.

Poprzednia stronaPełny ekran