L

Za biuletynem Woli i Bemowa “Nasza Nadzieja” Nr 1 z 1996.10.01.:

REZOLUCJA

My, uczestnicy spotkania zorganizowanego w dniu
27.06.96 r. przez R.O.P. Warszawa Wola-Bemowo na
temat “MATKI ZIEMI NIE ODDAMY” oświadczamy
co następuje:

        Żaden organ przedstawicielski absolutnie nie może dysponować polskim majątkiem narodowym, ponieważ nie jest jego właścicielem, a prawa własności nie można sprawować “per procura” (w zastępstwie).

        W związku z powyższym wszystkie działania organów przedstawicielskich (MPW, Parlamentu, wojewodów itp.) uważamy za nieważne od samego początku. Wszelkie manipulacje dokonane na majątku narodowym nigdy nie zostaną przez nas uznane i potraktowane będą jako przedsięwzięcia czysto paserskie. W szczególności sprzedaż ziemi cudzoziemcom zostanie potraktowana tak jak podarowanie Niderlandów królowi szwedzkiemu przez ordynata Jana Zamoyskiego.

 

        Powyższa rezolucja została uchwalona podczas spotkania otwartego w dniu 27.06.96 r. z Romanem Wierzbickim nt. “MATKI ZIEMI NIE ODDAMY”.

 

UCZESTNICY SPOTKANIA

Poprzednia stronaPełny ekran