L

Za biuletynem Woli i Bemowa “Nasza Nadzieja” Nr 7 z 1997.09.10.:

 KRÓTKA HISTORIA WSPÓŁCZESNA POLSKI

1952 Układ Luksemburski - Niemcy wypłacają 90 miliardów dolarów odszkodowań wojennych narodowi żydowskiemu i  porozumiewują się w kwestii polskiej: Niemcy otrzymują swobodę w polityce wschodniej, Żydzi rozpoczynają głosić, że obozy zagłady na ziemiach polskich zorganizowali Polacy.

1967-68 Izrael dokonuje agresji na kraje arabskie; przelicza się z zasobami ludzkimi, brakuje ludzi mimo służby wojskowej kobiet i propagandy imigracyjnej. W Polsce dochodzi do prowokacji antysemickich, ogarniających same władze państwowe: moczarowcy korzystają z szansy odsunięcia "puławian", co wystarcza do zorganizowania wielkiej emigracji do Izraela; zostaje część powiązana z SB (Służba Bezpieczeństwa), do spełnienia zadań w najbliższej przyszłości.

Lato 1976 - grupa oddelegowana do zadań specjalnych zakłada pod Genewą Komitet Obrony Robotników, celem wymiany rządowej ekipy gierkowskiej. Docierają tam bez przeszkód pomimo rzekomej inwigilacji SB. Po nieudanych próbach rewizjonistycznych w latach 1956-1976, wynaleziono KOR jako złoty środek na przywrócenie ortodoksyjnego komunizmu. Praktycznie była to klasyczna metoda bolszewików. Skorzystano z okazji, lub z efektów prowokacji, że PZPR w powszechnej świadomości okazała się narzędziem ucisku, włącznie ze strzelaniem do tłumów. Teraz możliwy stał się powrót do właściwych, masońsko-bankierskich celów komunizmu pod hasłami z początku wieku, jedynie "partię" zastępując słowem "komitet", pojęcie "walki o wolność społeczną" słowem "obrona", a termin "klasy robotniczej" upraszczając do słowa "robotników". Po latach prób osiągnięto prostą i genialną adaptację idei do nowych czasów. Nikomu nie kojarzyła się z komuną, a pozwalała bez zobowiązań, że coś obiecuje, eksploatować potrzebę opieki u ludzi uciśnionych, których masami nikt się już nie zajmował. Od Marksa wiadomo, że siłę najlepiej czerpać z mas. Masy mogą zmiażdżyć wszystko, wystarczy je tylko uruchomić. Lenin poprawił tę teorię, a Stalin rozwinął: z masami można zrobić wszystko, masy są bezbronne, bezwolne i rządzone odruchami stadnymi. Trzeba dać im ideę, ale nie dać karabinów. Przy braku własnych oddziałów do tłumienia buntów, należy sięgnąć po "pomoc internacjonalistyczną". W latach 1917-18 była to idea bolszewików i czynny udział oddziałów niemieckiej armii w Rosji, w PRL - sterowanie i marchewka KGB dla przywódców oraz zagrożenie Armią Czerwoną dla mas.

1980-81- KGB (Komitet Gosudarstviennoj Bezopasnosti) uruchamia przygotowywaną od kilku lat w najgłębszej tajemnicy "pieriestrojkę" niewydolnego systemu. "Władzę zdobywa się bagnetami, ale na bagnetach usiedzieć nie można". Jako eksperymentalny obszar sterowanego sprzeciwu "klasy robotniczej" wybiera Polskę; dochodzi do strajków, w  których wiodące stanowiska w komitetach strajkowych, a później w komisjach "Solidarności", włącznie z  przewodniczącym Komisji Krajowej, obsadza SB. Tymczasem inicjatorzy przeliczają się z  możliwościami kontroli niezadowolenia, ponieważ nie uwzględnili erupcji patriotyzmu i religijności Polaków; ruch szybko ogarnia 10 mln członków płacących składki i praktycznie wszystkie rodziny. Władze nie uznają za skuteczną propozycję Geremka wewnętrznego spacyfikowania "Solidarności" poprzez likwidację charakteru narodowego i  religijnego, wybierają stan wojenny.

1982-88 - odsunięcie działaczy patriotycznych od wpływu na "Solidarność" (więzienia, znęcanie się psychiczne i fizyczne do mordestw włącznie, banicja); kierownictwo opozycji obejmują doradcy utrzymujący się dotychczas w cieniu: Geremek, Mazowiecki, Michnik. Wspólnie z  Urbanem przygotowują zmianę ustroju, tj. stanu własności; rząd wprowadza pierwsze liberalizujące akty prawne, w tym ustawę o działalności gospodarczej dla zalegalizowania operacji finansowych businessmenów-kapitalistów, w których nagle i ochoczo postanowili przedzierzgnąć się komuniści. Nie wiadomo tylko, dlaczego do dziś głoszą, że zlikwidowali komunizm, jeżeli zagarnięta w komuniźmie własność w ogóle nie została Narodowi oddana.

1989 - ostateczny podział ról i łupów w Magdalence, zalegalizowany oficjalną wersją porozumienia przy "okrągłym stole", do którego ze strony "solidarnościowej" wyznacza uczestników osobiście Geremek. Na wypadek nielojalności "delegatów", jako alternatywę komuna przygotowuje ZOMO i inne służby, ćwicząc je na poligonach pod kątem krwawej rozprawy z tłumem. Uruchomienie programu wydziedziczenia Narodu drogą totalnej kradzieży przy pomocy 2000% inflacji; fikcja "naszego" parlamentu i "naszego" rządu, gwałtowne bogacenie się zaufanych układu władzy, głównie z regionu stołecznego i równie gwałtowne zubożenie społeczeństwa. Całkowita zmiana ustroju - przewrót własnościowy w skali nie znanej w historii. Po 45 latach propagandy o wyższości przodującego systemu, walki z inicjatywą prywatną, wypraniu Narodu z umiejętności życia w gospodarce rynkowej, ogłoszono, że właśnie powstał kapitalizm i kto sobie nie poradzi, sam sobie jest winien. Udany eksperyment wykorzystają wkrótce komuniści w Związku Sowieckim, z równym powodzeniem. W obydwu krajach triumf planów wielkiej światowej finansjery - koncentracja własności, co zapewnia jej przejęcie. Własność rozproszona, w ręku Narodu (czyli obecność warstwy średniej stanowiącej 80%) uniemożliwiłaby te plany.

1989-92 - wprowadzenie planu Sorosa - Sachsa - Balcerowicza: w ciągu dwóch lat zniszczenie polskiej gospodarki w stopniu takim jak w całej II wojnie światowej. Stworzenie warunków w kolejnym kraju świata do likwidacji "demograficznego zagrożenia" USA.

czerwiec 1992 - przygotowanie władców Polski do powrotu na najwyższe stanowiska państwowe: obalenie mitu "Solidarności" w wyniku skompromitowania L. Wałęsy, TW "Bolka", poprzez ujawnienie jego tajnej współpracy z SB - "lista Maciarewicza" z nazwiskiem Wałęsy, dla niedowiarków wymienionym głośno przez p. Świtonia na publicznym spektaklu głosowania nad dymisją rządu wykonującego "czynności lustracyjne"; spektakl przygotowano na wieczór, w porze największej oglądalności telewizji, zapewniono ciągłą transmisję, nagrano ukrytą kamerą reakcje Wałęsy i jego popleczników, umożliwiono rozpowszechnienie nagrania w postaci filmu "Nocna zmiana", w którym mocodawcy jawią się jako bezstronna trzecia strona .

1993-1997 przejęcie stanowisk państwowych przez władców Polski, wyczyszczenie mediów z programów prawdy, pogłębienie spustoszenia świadomości politycznej i stopnia skłócenia społeczeństwa według metody "dziel i rządź"; elektoraty wszystkich stronnictw, w  rzeczywistości opanowanych przez tę samą opcję, doprowadzone do ostateczności, ogłaszają: "wiemy, że nasi też kradną, lecz tamtym nie pozwolimy". Ziemie Odzyskane w coraz większym stopniu przejmowane są przez Niemców.

1997 - Nowa konstytucja i wielka powódź obnażają obojętność władców wobec losów Narodu i wyłącznie propagandową funkcję aparatu państwowego Polski. Decyzja przywódców USA, związanych z pochodzącą z Przemyśla Hilary Clinton, o włączeniu Polski do NATO; początek przygotowań do tłumienia polskich powstań narodowych i wykorzystania potencjału ujarzmionej Europy i Rosji jako przeciwwagi dla rosnących w siłę "tygrysów" Azji.

Podsumowanie. Współczesna historia Polski stanowi nową epokę, wyróżniającą się totalitarnym ustrojem, w pierwszej fazie (1939-1989) utrzymywanym metodami wojskowo-policyjnymi, w drugiej - za pośrednictwem własności, skupionej w ręku władz z pierwszej fazy. Należy zaznaczyć, że we władzach tych nie mogło się nic zmienić bez zgody kolejnych I sekretarzy Rosji, a tam nie było zmian od 1917 roku; oznacza to, że obecne władze Polski są bezpośrednią kontynuacją władzy nie tylko Stalina, lecz również Lenina. Pierwsza faza stanowiła upaństwowienie, czyli odebranie własności prywatnej Narodowi, druga - koncentrację własności celem zajęcia przez finansjerę światową.

Poprzednia stronaPełny ekran