PROGRAM  DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIA PATRIOTYCZNEGO 

WARSZAWA “WOLA - BEMOWO “ A.D. 2002

 

 

          Działalność strategiczna

 

·     Troszczyć się o godność i honor każdego Polaka i Narodu Polskiego.

·     Współpracować z polskim ruchem niepodległościowym.

·     Prowadzić analizę stanu własności w Polsce.

·     Dążyć do odzyskania rozkradzionego majątku narodowego.

·     Działać na rzecz uwłaszczenia Narodu, szczególnie majątkiem odzyskanym po jego defraudacji.

·     Informować społeczeństwo o grożącej katastrofie gospodarczej i innych zagrożeniach strategicznych Narodu Polskiego.

·     Ujawniać fałszywą demokrację w Polsce, rozwój totalitaryzmu, terroryzmu politycznego, korupcji parlamentu i władz wykonawczych.

·     Działać na rzecz pogłębienia wiedzy historycznej Polaków, odkrywania “białych plam” i utrwalania tradycji patriotycznej.

·      Poszukiwać politycznych sojuszników Polski i sposobów stworzenia unii z krajem o podobnym potencjale ludnościowym, gospodarczym i militarnym w regionie.

·     Promować każdą działalność korzystną dla Narodu Polskiego.

·       Współpraca i pomoc Radiu AK “Jutrzenka”.

·        Skalę i intensywność działań uzależnić od stopnia poparcia społecznego.

 

         Działalność bieżąca

 

·     Dyżury w lokalu w środy w godz.16.00-19.00.

·     Zebrania otwarte /w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne/.

·     Zebrania wewnętrzne /co miesiąc/.

·   Posiedzenia Komisji Programowej dla omówienia sytuacji bieżącej i działań Stowarzyszenia (w czasie podyktowanym wydarzeniami politycznymi) oraz przygotowywanie tekstów oświadczeń zleconych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Poprzednia stronaPełny ekran