Warszawa,dn.17.12.1999r.

                                        Jego Ekscelencja
                                        Ks.Biskup Piotr Libera
                                        Sekretarz Konferencji
                                        Episkopatu Polski

        “Maria Vincit” - Komitet Obrony Wiary Katolickiej i Narodu Polskiego oraz Stowarzyszenie Patriotyczne “Wola - Bemowo”, zwracają się z uprzejmą prośbą do Jego Ekscelencji o przekazanie nam kopi tekstu / rezolucji/ uchwalonego przez Księży Biskupów podczas Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w Częstochowie w dniu 26. 11.1999r. dotyczącej integracji Polski z Unią Europejską oraz listę Biskupów, którzy ten dokument podpisali. Mając na względzie obronę wiary katolickiej, dobro Polski, a jednocześnie chcąc być zgodnymi z wolą Księży Biskupów pragniemy wiedzieć kto ewentualnie nie podpisał tej rezolucji.

Bóg Zapłać!
Z poważaniem.

Poprzednia stronaPełny ekran