Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

                                                                Jego Świątobliwość
                                                                Jan Paweł II – Papież
                                                                Sprawa sumienia!

        W imieniu Katolików Polskich błagamy Cię Ojcze Święty aby dokumenty – “Pamięć i Pojednanie, Winy Kościoła w przeszłości” – nie zostały odczytane przez Waszą Świątobliwość 12 marca A.D. w Watykanie. My Katolicy Polscy, widząc wiele rzeczy z dystansu i znając odczucia naszych współwyznawców, pragniemy ostrzec Waszą Świątobliwość przed sprawieniem nam ogromnej przykrości, która wynika z tego faktu. Jesteśmy już tak bardzo zgnębieni, zniewoleni i okradani przez tzw. “starszych braci”, że nie ma dla nas już miejsca nawet w Kościele. Ich hucpa i pycha tak się rozprzestrzeniają, że czujemy się we własnej Ojczyźnie pod najcięższą okupacją. Kościół Rzymsko-Katolicki rozwalają od wewnątrz, bo wydaje się, że weszli do Niego z nakazu, często bez powołania.
        Ciągłe przeprosiny ich przez rządzących w imieniu Narodu za winy, których nie popełniliśmy i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni, pozwala im traktować nas jak pod ludzi lub śmieci. Nie liczą się z Wolą Narodu, pchają nas na oślep do Unii Europejskiej, która jest pogańska i masońska, jest zagrożeniem dla duchowości i utratą Wiary.
        Przecież pycha, do której się przyczyniamy, może ich zgubić przez jakiś nowy holocaust, a chyba ich również należy ratować, by owa pycha i chęć dominacji nad wszystkimi nie doprowadziła ich prosto do piekła.
        Nieszczęścia wojenne, jakie ich spotkały, wykorzystują jako transparent dla czynienia wszystkiego, co zechcą.. Wszystkie narody mają być na kolanach przed nimi. A przecież nasz Naród jeszcze w większym stosunkowo stopniu został wyniszczony i nie wykorzystujemy tego do rzucania innych na kolana.
        Do tej pory nie rozliczone są zbrodnie “starszych braci” na Narodzie Polskim. Dlaczego ciągle ofiara ma przepraszać swoich katów i prosić o przebaczenie.
        Dziś dobro i zło są tak bardzo pomieszane, iż jeszcze jedno dogadzanie im w ich bytności może nas całkowicie pogrążyć.
        Ojcze Święty, pozostawmy osąd przeszłości Panu Bogu i historii i ratujmy razem Kościół Rzymsko-Katolicki w Polsce, oraz Polskę. Ten dokument i to niepotrzebne kajanie są dla nas bardzo groźne.
        Pozostajemy w duchowej łączności z Tobą Ojcze Święty Janie Pawle II i zapewniamy o modlitewnej pamięci.

                                            Katolicy Polscy

Adres do korespondencji:
                                            Komitet “MARIA VINCIT”
                                            przy Stowarzyszeniu Patriotycznym “WOLA-BEMOWO”,
                                            01 – 149 WARSZAWA
                                            ul. Żytnia 83 m 1
                                            tel./fax: /+48/ /22/ 932-94-13

Poprzednia stronaPełny ekran