RADIO "JUTRZENKA" BY THE NAME OF GENERAL GROT ROWECKI

            Patriotic Association "Wola-Bemowo" commends to the members and sympathizers broadcasts of Polish Broadcasting AK "Jutrzenka". Thanks hot heart of the last member of the Main Command of the Home Army AK Dr. Andrzej Cielecki, his wife and several young enthusiasts this Radio does not stop in Service for Poland.
            From Warsaw Uprising to undergroun "S", from the Cross Battle in Oświęcim till the exposure of the bald lies about Jedwabne and everytime there over where is doing battle for sovereignty, truth of history and national consciousmess.
Broadcast covering there is pretty small - Big Warsaw City. This is worth listening.

POLISH RADIO AK "JUTRZENKA" - HISTORY

            Polish Radio of Home Army /AK/ "JUTRZENKA" by the name of General Grot Rowecki. Broadcast station of the World Federation of Polish Combatants. We are broadcasting on the frequency 99,5 MHz in the area of Warsaw.

            Radio "JUTRZENKA" is the combatant broadcasting belonging to the World Federation of Polish Combatants. Broadcast entered into the ether at 14 December 1981 at 1000 o'clock to let know to whole world about outbreak of the Marshall Law in Poland· During the whole Marshall Law period it was underground broadcast. On the beginning we have broadcasted on the two/2/ transmitters with the power of 100 Watt with the Morse-Signals on the band "SOS". Next we have constructed many microtransmitters with the name "ZUZULA" on the broadcast cavering till one km in the open field and in the town several blocks beeing in the neighbour of the emission point. They have worked on the low band FM 73 MHz. We have made more than two/2/ thousand such microtransmitters to be distributed in the whole country and to Lithuania, Ukraine and Hungary.

            At 4 June 1989 "JUTRZENKA" entered in the ether on the band 98,1 MHz with big power using 100 Watt transmitter of the firm BROADCAST ELECTRONICS with the many hours program and now, since this moment, we are working in the ether in the new European upperband FM. At the 1999 Minister of Communication allowed for "JUTRZENKA" new frequency in upperband FM too - so is the licence process finished.

            "JUTRZENKA" is the wordly broadcast, emiting education, cultural and independency programme. We are staying on the national impenderables, we are opposing to the buying up of our industry and Polish soil by the foreign centers. Author of this broadcast is Andrzej Cielecki, professional optoelectronic engineer doctor of technical degree, soldier of Home Army /AK/, Warsaw insurgent, defender of Old Town Warsaw City, allocation to KEDYW, special group cpt. Topolnicki.

            Radio °JUTRZENKA" is maintened exclusively by author from his disability payment, who till now performs order of General Leopold Okulicki "Niedźwiadek" /"bears cub"/, who at 19 January 1945 before beeing arrested and carrying away to Łubianka, ordered to al1 commanders of Home Army /AK /:
"I AM ABSOLVING YOU FROM THE OATH TO THE POSSIBILITY TO LEGAL OPERATIONS.
TO THE COMMANDERS I AM COMMANDING DO NOT REVEAL YOURSELF AND KEEP THE SMALL WELL CONSPIRATED STAFFS AND WHOLE BROADCAST NET".

            Radio "JUTRZENKA" there is the small "broadcasting staff", this order can'nt be already recalled, therefore we are till today on the band 99,5 MHz. Personal crew of "JUTRZENKA" there are now 6 presenters, one editor of texts, and two permanent working feuilletone writers. "JUTRZENKA" is broadcasting 2 days in the week - it is Wednesday and Saturday in the time 1000 - 1900.

Dr Andrzej Cielecki

Phone/fax to the broadcast station: +48/22/643 10 40
Address: 02-776 Warsaw, Dereniowa Street 4/32
E-Mail:m_jazwin@wp.pl

 


WORLD BANK : REPORT ON CORRUPTION IN POLAND


 

OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE
UWŁASZCZENIOWE
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA
I REGIONU MAZOWSZA
Kobyłka ul. Wiśniowa 12

Warszawa dnia 5 września 2000 roku.

 

Pan Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander Kwaśniewski       

LIST OTWARTY

            W imieniu członków Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego Miasta Stołecznego Warszawy i Regionu Mazowsza (OSU) wyrażamy naszą wolę wejścia w życie ustawy o zasadach realizacji programu powszechnego uwłaszczenia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej  przyjętej przez Sejm RP w dniu 14.07.2000 roku. Oczekujemy, że Pan Prezydent podpisze umowę o powszechnym uwłaszczeniu wraz z poprawkami wniesionymi przez Senat RP w dniu 08.08.2000 roku.
            Przyjęcie i podpisanie tej umowy stanowi bowiem uszanowanie woli ponad 9.00.00 Polaków biorących udział w referendum na temat powszechnego na temat powszechnego uwłaszczenia w 1996 roku i opowiadających się za powszechnym uwłaszczeniem, a także w dużej mierze jest realizacją Pana programu wyborczego, w którym było przyrzeczenie dania mieszkań Polakom. Ponadto ustawa ta zabezpiecza żywotne interesy państwa polskiego w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Podpisanie ustawy uwłaszczeniowej jest patriotycznym obowiązkiem Pana Prezydenta, a także wyrazem konstytucyjnego prawa traktowania równo wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 82 Konstytucji RP stanowi: "Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne". Obowiązkiem Pana Prezydenta jest obrona ojczyzny między innymi z art. 85 Konstytucji RP
            Ustawa o powszechnym uwłaszczeniu jest ustawą o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Polskiego. Stwarza możliwość powstania w naszym kraju społeczeństwa, które posiada coś na własność i ma motywację bronić tej własności nawet za cenę własnej krwi - jak to bywało wiele razy w historii naszej państwowości.
            OSU Miasta Stołecznego Warszawa i Regionu Mazowsza oczekuje odpowiedzi Pana Prezydenta ustosunkowującej się do naszego listu.
            Łączymy wyrazy szacunku i życzymy, aby praca Pana na urzędzie Prezydenta RP przyniosła dobre owoce dla całego Narodu Polskiego.

DOM WSZYSTKICH POLSKA


Warszawa 19-09-2000 r.

PROKURATOR GENERALNY
I MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
Pan Lech KACZYŃSKI

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

DONIESIENIE O PRZESTĘPSTWIE

        Zarząd Krajowy partii politycznej Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego nr rej 33/96 składa doniesienie o przestępstwie morderstwa na zlecenie, naszych sympatyków, członków Zarządu Stowarzyszenia Akcjonariuszy Obrońców Stoczni Gdańskiej “ARKA”
Panów:     kapitana żw. Bolesława HUTYRĘ
                                    Mariana MOĆKO
                                    Andrzeja BUGAJSKIEGO
        Wyżej wymienieni w dniu 15 września 2000 roku byli umówieni na spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa na godz. 9 00 w Warszawie. Na trasie Gdańsk –Warszawa jadąc samochodem osobowym m-ki Opel calibra ponieśli śmierć zderzając się z ciężką maszyną drogową poruszającą się samotnie po ich trasie w godz. 7 00 a 8 00 rano.
        W warunkach bardzo dobrej pogody i na odcinku prostej drogi , przy doświadczonym i zrównoważonym kierowcy zostali zmiażdźeni przez tę maszynę w okolicach miejscowości Powierż koło Nidzicy.

                    Na motyw przestępczy wypadku wskazują następujące przesłanki:

  1. Można wskazać wpływowe siły polityczne zainteresowane niedopuszczeniem do rozmów przedstawicieli obrońców stoczni Gdańskiej z Ministrem Skarbu, w przeddzień bardzo ważnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej.
  2. Przy zamordowanych służba zdrowia nie znalazła dokumentów osobistych, pieniędzy i dokumentów Stoczni Gdańskiej, mimo oczywistego ich posiadania, co spowodowało zaliczenie ich do osób nie znanych .
  3. W chwili wypadku kpt. żw. Bolesław Hutyra zdążył połączyć się telefonem komórkowym z organizującym spotkanie członkiem naszych władz, lecz nie ukończył przekazanie informacji w wyniku czyjeś interwencji.
  4. Na sekcji zwłok kpt. Hutyry okazało się , ze ma zmiażdźoną głowę a nie uszkodzony tułów, więc jak wybrał numer telefonu i mówił mając ciężko uszkodzoną głowę.
  5. Brak jest postronnych świadków wypadku mimo, że jest to bardzo ruchliwa trasa. Są przesłanki , że ruch był dwustronnie zatrzymany w pewnej odległości od wypadku.
  6. Ponadto w Ministerstwie Skarbu odczuwało się przekonanie , że do rozmów nie dojdzie, mimo braku oficjalnej informacji o wypadku.

            W oparciu o powyższe oraz wizję lokalną wypadku można domniemać, że stojąca na poboczu maszyna drogowa w bliskiej odległości wtargnęła na jezdnię do tyłu, pod jadący ponad 100 km /godz opel colibrę. Po oczyszczeniu ofiar wypadku z dokumentów identyfikujących i pieniędzy a może dobiciu ofiar, ciężka maszyna cofając się dalej domiażdźyła samochód wraz z pasażerami.
            Po analizie mamy prawo przypuszczać , że było to morderstwo polityczne na zlecenie i domagamy się wszczęcia dochodzenia przez specjalną ekipę pod nadzorem osobistym Prokuratora Generalnego RP. Jednocześnie wnosimy o dopuszczenie do sprawy wskazanego przez nas przedstawiciela społecznego, celem reprezentowania rodziny ofiar i organizacje, które reprezentowali.

                        Mamy nadzieję, że sprawców i zleceniodawców tego morderstwa dosięgnie surowa sprawiedliwość
a nie zakończy się kolejnym umorzeniem niewyjaśnionej sprawy.

Za Zarząd Krajowy Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego.
Mgr inż. Jan G. Grudniewski /0-601 36 19 62/

Do wiadomości:    Polska Agencja Prasowa
                            Radio Maryja Toruń
                            Środki masowego przekazu

Poprzednia stronaPełny ekran