JanowskiJanowski

MATKI ZIEMI NIE ODDAMY (Roman Wierzbicki, 27.06.1996).MATKI ZIEMI NIE ODDAMY (Roman Wierzbicki, 27.06.1996).

16 Rocznica powstania NSZZ Solidarność (A. Walentynowicz i A. Gwiazda, 29.08.1996).16 Rocznica powstania NSZZ Solidarność (A. Walentynowicz i A. Gwiazda, 29.08.1996).

Tzw. prywatyzacja (Poseł Bogdan Pęk, 12.09.1996).Tzw. prywatyzacja (Poseł Bogdan Pęk, 12.09.1996).

15 Rocznica stanu wojennego. Kornel Morawiecki na Woli (12.12.1996).15 Rocznica stanu wojennego. Kornel Morawiecki na Woli (12.12.1996).

Uwłaszczenie Narodu (J. Grudniewski, 16.01.1997Uwłaszczenie Narodu (J. Grudniewski, 16.01.1997

Wiatr od Wschodu, czyli fałszowanie historii Polski (L. Żebrowski, 08.04.1997).Wiatr od Wschodu, czyli fałszowanie historii Polski (L. Żebrowski, 08.04.1997).

Ring programowy opozycji (10.04.1997).Ring programowy opozycji (10.04.1997).

Mówi Zygmunt Wrzodak (15.05.1997).Mówi Zygmunt Wrzodak (15.05.1997).

Ekologia po polsku (Energopol S.A., 12.06.1997).Ekologia po polsku (Energopol S.A., 12.06.1997).

Wywłaszczanie Narodu Polskiego (Senator S. Ceberek i red. J. Marszałek, 03.07.1997).Wywłaszczanie Narodu Polskiego (Senator S. Ceberek i red. J. Marszałek, 03.07.1997).

Wpływ wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 na współczesną sytuację Polski (dr A. L. Szcześniak, 08.08.1997).Wpływ wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 na współczesną sytuację Polski (dr A. L. Szcześniak, 08.08.1997).

Rządy światowe (dr A. L. Szcześniak, 21.08.1997).Rządy światowe (dr A. L. Szcześniak, 21.08.1997).

Quo vadis Polsko (Marian Jurczyk, 14.03.1998).Quo vadis Polsko (Marian Jurczyk, 14.03.1998).

Spotkanie ze ŚwitoniemSpotkanie ze Świtoniem (06.06.1998).

Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela (Sen. Jadwiga Stokarska i dr Andrzej Horodecki, 20.04.1999).Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela (Sen. Jadwiga Stokarska i dr Andrzej Horodecki, 20.04.1999).

Czyja będzie Polska (prof. A. Biela, 11.07.1998).Czyja będzie Polska (prof. A. Biela, 11.07.1998).

Quo vadis SOLIDARNOŚĆ (A. Walentynowicz i A. Gwiazda, 29.08.1998Quo vadis SOLIDARNOŚĆ (A. Walentynowicz i A. Gwiazda, 29.08.1998

Znaczenie VI pielgrzymki Ojca Świętego do Polski (JE Ksiądz Biskup Zbigniew Kraszewski, 28.08.1999).Znaczenie VI pielgrzymki Ojca Świętego do Polski (JE Ksiądz Biskup Zbigniew Kraszewski, 28.08.1999).

Rządy światowe - dwa oblicza globalizmu (dr A. L. Szcześniak, 29.01.2000).Rządy światowe - dwa oblicza globalizmu (dr A. L. Szcześniak, 29.01.2000).

Generał broni Tadeusz Wilecki na Woli.Generał broni Tadeusz Wilecki na Woli.

KL WARSCHAU KL WARSCHAU

Terroryzm - Informacja i dezinformacja.Terroryzm - Informacja i dezinformacja.

KrajskiKrajski