Reprywatyzacja i prywatyzacja 'własności społecznej' w Polsce. Propozycje programu politycznego (10.1989, publikowane 30.01.1997).Reprywatyzacja i prywatyzacja 'własności społecznej' w Polsce. Propozycje programu politycznego (10.1989, publikowane 30.01.1997).

Tajemnica główna neo-PRLu: inflacja (03.1992, publikowane 10.09.1997Tajemnica główna neo-PRLu: inflacja (03.1992, publikowane 10.09.1997

Krótki raport o stanie Państwa Polskiego A.D. 1997 (04.1993 i 01.07.1997).Krótki raport o stanie Państwa Polskiego A.D. 1997 (04.1993 i 01.07.1997).

Dlaczego ROP nie powinien być partnerem AW'S' (12.12.1996).Dlaczego ROP nie powinien być partnerem AW'S' (12.12.1996).

Produkt krajowy brutto. Przegląd międzynarodowy 1985-1995 (12.12.1996- 01.07.1997).Produkt krajowy brutto. Przegląd międzynarodowy 1985-1995 (12.12.1996- 01.07.1997).

Produkt krajowy brutto, ciąg dalszy - tabela.Produkt krajowy brutto, ciąg dalszy - tabela.

Czy nasz Ruch musi zwapnieć? (30.01.1997)Czy nasz Ruch musi zwapnieć? (30.01.1997)

Holokaust Narodu już rozpoczęty? (30.01.1997).Holokaust Narodu już rozpoczęty? (30.01.1997).

Konstytucja - projekt parlamentarny (14.05.1997).Konstytucja - projekt parlamentarny (14.05.1997).

Program politycznego zwycięstwa (aspekty teoretyczne, dla wszystkich) (14.05.1997).Program politycznego zwycięstwa (aspekty teoretyczne, dla wszystkich) (14.05.1997).

O Międzynarodowym Funduszu walutowym bez komentarza (10.09.1997).O Międzynarodowym Funduszu walutowym bez komentarza (10.09.1997).

Krótka historia współczesna Polski (10.09.1997).Krótka historia współczesna Polski (10.09.1997).

Poetyk ze złamanym skrzydłem i cieniem kotwicy (10.09.1997).Poetyk ze złamanym skrzydłem i cieniem kotwicy (10.09.1997).

Krótka historia ROP (z doświadczeń jednego ogniwa) (10.1997, nie publikowane)Krótka historia ROP (z doświadczeń jednego ogniwa) (10.1997, nie publikowane)

Teoria Emisji PieniądzaEmisja pieniądza

Pozaparlamentarna dyskusja programowa [12.03.2005]Pozaparlamentarna dyskusja programowa

Jak posłowie wypełnili swój program wyborczy?Jak posłowie wypełnili swój program wyborczy?

Podstawy teorii organizacji państwaPodstawy teorii organizacji państwa

ŚWIATOWA  MILITARNA  BAZA  DANYCHŚWIATOWA  MILITARNA  BAZA  DANYCH