'MARIA VINCIT - komitet obrony wiary i Narodu Polskiego''MARIA VINCIT - komitet obrony wiary i Narodu Polskiego'

List do JE Ks. Bpa Piotra Libery (17.12.1999).List do JE Ks. Bpa Piotra Libery (17.12.1999).

List do JŚ Jana Pawła II w/s przeprosin starszych braci.List do JŚ Jana Pawła II w/s przeprosin starszych braci.

Apel o udokumentowanie działalności antypolskiej.Apel o udokumentowanie działalności antypolskiej.

Napis na frontonie Kancelarii Prezesa Rady MinistrówNapis na frontonie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów